Översvämning november - december 2006

Bilder från Floda, Jonsereds fabriker och Säveån


Floda Brovägen

Floda Kraftverk
Floda kraftverk i bakgrunden. Verket har en Kaplanturbin som ger 360 kW.
Generatorn är en Asea. Fallhöjd 2,5 m. Genomströmning 17 m³.
Nästa kraftverk nedströms är Hillefors Grynkvarn Stenkullen med en
Francisturbin som ger 160 kW. Fallhöjd 2,8 m.
Därefter Hedefors Lerum som blev klart år 1952. En Kaplanturbin som ger 2 800 kW
och en äldre Francisturbin som ger 315 kW. Fallhöjd 10,5 m.


Floda och Säveån

Floda kraftverk
Floda kraftverk.

Säveån norr Jonsered
Säveån norr om Jonsered

Säveån norr Jonsered
Säveån, norr om Jonsered


Säveån, norr om Jonsered

Säveån jonsereds fabriker
Säveån Jonsereds Fabriker

Säveån Jonsereds fabriker
Jonsereds fabriker vid Säveån

Jonsereds fabriker
Jonsereds Fabriker

jonsered kraftstation
Jonsereds vattenkraftverk med en installerad effekt av 2 357 kW.

Kolla in alla kraftverk med historik mellan Mjörn och sjön Säven.

Alingsåsguiden