Nytt handelsområde i Bolltorp. Kvarteret Fodret utmed Kungälvsvägen.

"Vårt moderatstyre i full eninghet med oppositionen har nu godkänt en detaljplan för
ett nytt handelsområde i Bolltorp utmed Kungälvsvägen. Där ska bl.a. satsas
på livsmedelshall m.m.
Samtidigt bygger bröderna Melin (Maxi) ut i hela Almedalsbyggnaden med
utrymme för exakt likartade affärsveksamheter.
Den stora utbyggnaden av bostäder sker sedan några år tillbaka i Stadsskogen.
Utbyggnaden ska fortsätta några år framöver och ge alingsåsarna bostäder
för ca tretusen extra invånare.
Var finns satsningarna i Stadsskogen?"

Se kommunens information

Alingsåsguiden