Arenabygget i Alingsås

Senaste nytt om kv Bryggaren:
Byggstarten nu klar enligt AT.

Byggloven är ofullständiga:
http://aguiden.com/alingsasguiden/bygglov.htm

Se ritningarna på den nya evenemangshallen.

Markanvisningsavtalet.
Tilläggsavtal     Bilaga A. Bilaga B. Bilaga C

Enkelt planförfarande kritiseras av länsstyrelsen.
Samhällbyggnadsnämndens utlåtande kritiseras
av länstyrelsen och Björn Dahrén
.

Tidningsartiklar. AT och GP

Bakgrund till den nya evenemangshallen.
KB Åslänten (Åkanten) söker bygglov.
Den nya hallen får snart bygglov?
Kommunen backar redan ur det tilltänkta garaget
som kan bli en dyr historia.
Tillägsavtal om hallen togs av fullmäktige. Detaljplanen klar under maj 2011?
Almarna och Lena Klevenås i GP.
Länsstyrelsen har godkänt detaljplanen enligt AT. Se även GP:s artikel
Allt är klart med detaljplan och bygglov enligt AT. Läs mer
Per Fredös insändare i AT 3 juni 2011.

Planbeskrivningar och köpeavtal för Bryggaren, Åkanten och Kämpen.
Kv Bryggaren äldre planbeskrivning Nyare planbeskrivning saknas.
Kv Bryggaren köpeavtal.
Kvitton
på försäljning av Bryggaren, Åkanten och Kämpen.

Utdrag från Lantmäteriet:
Bryggaren 2 (Här ska Kulturarenan ligga)
Åkanten (TB bygger kontor och livsmedelshall samt p-däck)
Kämpen 11 (Riksbyggen bygger bostadsrätter)
Kämpen 12 (Riksbyggen bygger bostadsrätter)

 

Mejväxling med Ulf Edgren:

den 18 mars 2011
Jag har fått dina frågor vidarebefordrade från Hans Nerstu.

De köpeskillingar som tagits fram för respektive kvarter är:
 
Bryggaren 6 000 000:-
Kämpen    5 500 000:-
Åkanten    1 650 000:-
 
SUMMA    13 150 000:-
 
I avtalen som träffats och som godkänts av kommunfullmäktige
respektive tekniska nämnden har bestämts att
 
 
 
Jag bifogar för kännedom:
 
1. Tekniska nämndens protokoll från 2009.03.30 där det finns en något längre
    beskrivning av hur de
ovanstående beloppen räknats fram.
2. Kopia på Köpeavtal avseende del av Centrum 1:17
3. Kopia på Överenskommelse om fastighetsreglering avseende
   Bryggaren 1 och Centrum 1:17.


21 mars 2011
 
Björn!

Priset som vi sätter på marken för flerbostadshus, verksamheter,
kontor mm (inte småhustomter eller industritomter) beror inte
på tomtarealen utan på hur många kvadratmeter bostäder
eller verksamheter man kan bygga på tomten.
 
I tävlingsförutsättningarna angav kommunen att de som vann 
tävlingen skulle få förvärva marken för 1 100:- per kvm BTA (våningsyta).
 
Jag har dock för din skull räknat om försäljningssummorna till ett pris
per kvm tomt, men det är inte det sätt vi bestämmer tomtpriset på:
 
Bryggaren    8 000kvm tomt för 6 000 000:-  blir  750:-/kvm tomtyta
Åkanten      4 100 kvm tomt för 1 650 000:-  blir  400:-/kvm tomtyta
Kämpen      2 750 kvm tomt för 5 500 000:- blir 2 000:-/kvm tomtyta

------------------------------------------------------------------
Med vänlig hälsning
Ulf Edgren
Exploateringschef
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
441 81 Alingsås
Telefon 0322-616 244
E-post ulf.edgren@alingsas.se


2011-03-21 19:29

Hej Ulf,
 
Om jag fattat saken rätt så blir köpeskillingen 2 400 000 kr för
kv Bryggaren om TB startar byggnationen av kulturarenan inom
fastställd tid (6 000 000 - 3 600 000 kr)?
/BJ

den 22 mars 2011 08:55:40
Det är rätt i så motto att Riksbyggen har erlagt 3 600 000:- i förhöjd avgift
för Kämpen ( 5 500 000:- + 3 600 000:- = 9 100 000:-). När sedan
Tommy Byggare köpte Bryggaren gjordes ett motsvarande avdrag på
köpeskillingen för Bryggaren (6 000 000:- - 3 600 000 = 2 400 000:-).
Rimligen gör parterna från det stora avtalet (Riksbyggen och Tommy Byggare)
internt upp om återbetalning från Tommy Byggare till Riksbyggen. 

-----------------------------------------------------------------
Med vänlig hälsning
Ulf Edgren
Exploateringschef
Alingsås kommun
Samhällsbyggnadskontoret
441 81 Alingsås
Telefon 0322-616 244
E-post ulf.edgren@alingsas.se

Nedan det ursprungliga förslaget:

Perspektiv, Bryggaren och Kämpen och Åkanten i förgrunden. First Hotel Grand i bakgrunden. Istället för bostäder på kv Bryggaren ska det nu bli en privat evenemangshall för 160 miljoner.

Källa: Tommy Byggare

Arenor är ofta förlustaffärer
Mer om Vara Horse Arena. Kammarrättens belut om Arenan

Samlade dokument om hallarna.

Alingsåsguiden