Det finns möjlighet att få ut kopior av allmänna handlingar som förvaras vid åklagarmyndigheten
och som inte är sekretessbelagda.
Begärda handlingar skickas per post och vi behöver då veta vilken postadress de ska skickas till.

För kännedom meddelas följande angående avgifter för kopior:
·
nio sidor är gratis · tio sidor kostar 50 kronor · därefter kostar det 2 kronor per sida
Om handlingarna ska postas till vederbörande har myndigheten rätt att ta ut kostnaderna för porto och
eventuell postförskott.

Enligt uppdrag
Britt Svensson Åklagaradministratör
Åklagarmyndigheten
Utvecklingscentrum Göteborg

Tfn 010 – 56 27104

Förhöret