Pär Holmgren föreläser om jordens klimatproblem
Biografen Palladium i Alingsås 19/11-09


Naturskyddsföreningen i Alingsås
hälsar Pär välkommen


Pär höll igång i två timmar. Enligt Pär är de utfästelser som olika länder diskuterar
inför klimatmötena i Danmark (och Mexiko dec 2010) helt otillräckliga. Någon expert har
uttalat sig, att ska vi diskutera dagens förslag till insatser så kan vi hellre börja
planera för hur Europa ska kunna ta emot Afrikas befolkning.


Idag är vi 6,8 miljarder invånare. Vi måste enligt Pär göra allt för att begränsa
födelsetalen till i genomsnitt två barn per kvinna. Jorden klarar inte att föda mer
än ca 10 miljarder. Vi måste satsa på rätt mat d v s mat som inte kräver för
mycket vatten och energi för att produceras. Närproduktion är bra.


Arktis is smälter i rasande takt liksom glaciärerna på de stora bergen.
Sötvatten blir därmed en bristvara. När större och större arealer på jorden
tappar de vita reflekterande snöytorna så bidrar detta i sin tur
till den ökade uppvärmningen.

ISTIDER
Istiderna kommer med regelbundna mellanrum och beror
på jordaxelns lutning som varierar ca tre grader samt att jorden
roterar i en elliptisk bana runt solen. Denna bana varierar.

PS I radions P1 sa man den 20/11-09 att forskare konstaterat att
jordens temperatur mellan de två senaste istiderna var sex grader
varmare än dagens klimat DS

Pär Holmgrens hemsida

Alingsåsguiden