Oscarsgatan nära Västra Långgatan.

Oscarsgatan
Oscarsgatan


Oscarsgatan


Prinsparken


Prinsparken

Prinsparken


Syrenen


Tunneln

Tunneln


Väveribron

Kabomhuset

Kolla videoklippet på Kabomhuset.