Mars 2010
Nye kommunchefen Ove Thörnkvist har 60 000 kr/mån (25/1 2011)

Alingsåsguiden