Topptjänstemännens löner i
Alingsås kommun mars 2010
Eklund Lars Kommun direktör 65 000
Norling Bo Teknisk chef tf 54 000
Haggren Magnus Äldreomsorgschef 53 300
Johansson Peter Utbildningschef 51 000
Knutsson Cecilia Förvaltningsch tf BOU 51 000
Ljungman Ola Stadsarkitekt 50 000
Hult Kjell Utvecklingschef 49 100
Pettersson Catharina Miljöskyddschef 48 700
Ödh Roland Personalchef 48 100
Stengard Sven Ekonomichef 48 100
Andersson Olle Kultur och Fritids chef 47 000
Andersson Ulf Social chef tf 46 000
Norling Bo Utredare 46 000
Edgren Ulf Exploateringschef 45 950
Grötting Kristian VA/Chef 45 400
Thilen Magnus Gyminasiechef/Rektor 45 150
Aronsson Åke Gatuchef 44 000
Pettersson Sören Biträdande bouchef 43 269
Gullberg Anna Vuxenutbildningschef 42 900
Lidén Irene Utvecklingschef 42 830
Flink Lars-Olov Rektor 42 200
Franke Björn Administrativ chef 42 000
Törnell Rachel Utvecklingschef 40 769
Lindfors Marianne Rektor 40 730
Wikman-Ericson Helena Avdchef 40 545
   
   
Hammarén Pontus Intendent 30 548

Alingsåsguiden