Här ser man parkbänken vid Lugnet i Säveån. Lillån flyter under gångbron.
Alingsåsguiden