Kraftverken i Säveån
Sidan uppdaterad 19 mars 2007

 1. Sjön Säven
 2. Långared 30 kW. Fallhöjd 3,5 meter. Effekt 30 kW. Lars Henriksson är ägare till kraftverket och tillika ordförande i vattenkraftsföreningen. Tfn: 0322-660352 Karta
 3. Ljur (Lida kraftstation HB) Fallhöjd 3 meter. Effekt 80 kW. Tfn: 0322-662082 Karta
 4. Greva kraftverk. 320 kW. Fallhöjd 6,7 meter. Karta
  Jan Benjaminsson är ägare. Tfn: 0322-66 21 25 Här finns även ett sågverk.
 5. Melltorp. Ägs av Vattenfall. 430 kW. Fallhöjd 15,3 meter. Kontakt: Jonas Larsson Karta
 6. Finnatorp, Horla 45+35 kW. Fallhöjd: 2,6 meter. Kulturmärkt. Hans Rydetorp
  och Claes Hägermalm tel. 0322-92003.
  Mobil: 070-5339841 Karta. Här finns även ett sågverk.
 7. Hjultorp Vårgårda drygt 300 kW. Fallhöjd 4,0 meter. Ägare Göran Heyman. Karta Kraftverket är beläget mitt emot Vårgårda Herrgård.
 8. Vårgårda Kvarn. ca 40 kW. Fallhöjd 3,5 meter.  Karta Verket stängs av vid höga vattennivåer.
 9. Lagmansholm 400 kW. Helmut Trunk.Fallhöjd 8,5 meter. Karta
 10. Ängatorp Björn Engstrand Tfn 070-5253461 40 + 40 kW. Fallhöjd 2,7 meter. Vid höga vattenföden körs ca halv effekt.
  En Finnshyttan och en KMW Francisturbin, vardera 40 kW. Karta
 11. Källafors kraftverk vid Torp . 600 kW + 50 kW. Fallhöjd ca 6,5 meter. Elof Stark sköter verket sedan många år. Tfn: 070-5156625 Karta Vid högt vattenflöde körs halv effekt. Ägare Michael Röhss.
 12. Solveden kraftverk tappar Mjörn på sitt vatten. Nominell effekt 1 240 kW. Turbinhallar
 13. Floda kraftverk. Verket har en Kaplanturbin som ger 360 kW. Generatorn är en Asea. Fallhöjd 2,5 m. Genomströmning 17 m³.
 14. Hillefors Hillefors Grynkvarn Stenkullen med en Francisturbin som ger 160 kW. Fallhöjd 2,8 m.
 15. Hedefors kraftverk. En Kaplanturbin som ger 2 800 kW och en äldre Francisturbin som ger 315 kW. Fallhöjd 10,5 m.
 16. Jonsered 2 357 kW. Fallhöjd ca 8 meter. Fyra st. dubbla Francaisturbiner.

Tollereds Kraftverk (ca 3 000kW. Fallhöjd ca 60 meter) får sitt vatten från sjön Ömmern.
Vattnet rinner ut i Säveån.

Här får du en karta som visar Säveåns slingriga väg från sjön Säven till Mjörn.
Alla kraftverk finns med. Även de som inte längre är i drift.

Tollereds Öfvre kraftverk är ett kraftverksmuseum som ligger vid Nääs Fabriker.

Läs den intressanta studien som gäller Säveån, sträckan Sävsjöos – Finnatorp
Läs även den intressanta boken "En omväg till Mior". Boken finns på Alingsås bibliotek.


Turbiner, funktionsbeskrivning Francis, Kaplan och Pelton.
Så funkar generatorn och motorn
Besök John Eklunds elekrtriska museum
Andra kraftverk i Sverige
Elkraftsmatte och annat intressant om vattenkraft
Investeringar i småskalig vattenkraft vid befintliga dammar
En studie av teknik-, ekonomi- och miljöfrågor
Litteratur:
"Elektriska vattenkraftverk. Kulturhistoriskt värdefulla anläggningar 1891-1950" Lasse Brunnström och Bengt Spade 1995.
"De svenska vattenkraftverken - teknik under 100 år" av Bengt Spade, 1999.
"Estetik och ingenjörskonst. Den svenska vattenkraftens arkitekturhistoria" av Lasse Brunnström, 2001

Intressanta fakta
Sveriges första vattenkraftverk för elproduktion: Rydal i Viskan, 1882.
Sveriges till effekten största vattenkraftverk: Harsprånget i Lule Älv, 945 000 kW (945 MW).
Sveriges högsta fallhöjd: Stensjöfallet, Indalsälven, 313 m.
Sveriges lägsta fallhöjd: Det har funnits anläggningar ner till 0,5 m fallhöjd.

Itaipu-dammen, vattenkraftverk i södra Brasilien
i Paranáfloden, vid gränsen mot Paraguay.
Invigningen ägde rum 1984 och det är världens för närvarande (2001) största kraftverksanläggning
med 18 turbiner och en maximal effekt av 12 600 MW. Som mest har det producerat 93,4 TWh
under ett år (2000), mer än alla svenska vattenkraftverk tillsammans.
Dammen är 196 m hög och bildar en konstgjord sjö med en yta på 1 350 km2 -
ungefär motsvarande Mälarens areal.

Three Gorges Dam
i Kina blir gigantisk med en beräknad effekt på 18 200 MW.
Dammen beräknas vara klar 2009 enligt kinesiska ambassaden


Formel för att få fram effekten i ett vattenfall
Om man vill bygga ut ett fall måste man känna till vattenföringen i m³/s
och fallhöjden i meter för att kunna räkna ut effekten.
Så här räknar Du:
P = h x Q x g x ntotal
P = effekten i kW
h = netto fallhöjd i m
Q = vattenföringen i m³/s
g = konstant 9,81 m/s²
ntotal = turbinens verkningsgrad ca 0,85 x generatorns
verkningsgrad ca 0,95 x ngn form av transmission, ex vis växel 0,97
Exempel:
Fallhöjden (h) = 10 m Vattenföringen (Q) = 8 m³/s Konstanten (g) = 9,81 ntotal = 0,80
ger effekten (P) 628 kW (10 x 8 x 9,81 x 0,80 = 627,84)
Läs mer intressant om vattenkraften på SRF:s hemsida


Källa: SRFVägen utefter Säveån på väg mot Nårunga bjuder på natursköna bilder.

Alingsåsguiden.