Nationaldagen 2008 i Nolhaga Alingsås
Foton Bengt-Åke Kjällström


Invigningstal av Elver Jonsson


Lars Windisch dirigererar Solanumkören


Solanumkörern


Sara Lundbäck


Grekisk dans


Mera grekisk dans


Manskören


Alingsås drill- och dansflickor

Mera nationaldag

Alingsåsguiden