Only Child invigdes 13 oktober 2012 i Alingsås konsthall
Konstnär: Nathalia Edenmont


Consciousness. Se alla döda undulater.


Play


New BornKarolina och Nathalia framför Family Nest.

Se foton från premiären i Alingsås konsthall.
Kritiken mot Nathalia har inte uteblivit. Se SVT-inslaget om fjärilar.

Beskrivning av några bilder:

Play:
I bilden Play ser vi en flicka i vit 1800-talsklänning och flätat hår som hänger fram bakom örat. I händerna håller hon en pistol med pipan riktad in i sin mun. Färgtonerna i bilden är varma, vilket blir en stark kontrast till pistolens kalla, metalliska yta. Hennes blick är riktad rakt mot betraktaren. Flickans klänning, välkammade hår och oskuldsfullhet kan stå som en symbol för barndomen i sig.

Titeln Play ger märkliga associationer. Barn ska leka, det hör barndomen till. I leken bearbetar och manifesterar barnet sina upplever och känslor om sin omvärld. Där bearbetas också det barnet ser i vår visuella kultur som film, spel, tidningar, nyheter. I bilden leker flickan med något som vi inte vill ska höra barndomen till: en pistol. Ett redskap med ett enda syfte - att döda. Hennes lek och nyfikenhet kan ha konsekvenser som hon ännu inte kan se.

Hon ser rakt på oss vilket gör att vi känner oss betraktade. Vår position blir osäker och lite obekväm. Flickan pendlar mellan att vara ett objekt och subjekt. Hon är ett objekt till sitt yttre, en klassisk bild av ett estetiskt vackert barn. Hur hon håller pistolen, med ett tryck med tummen på avtryckaren, och hennes blick gör henne till något mer än ett objekt. Hon gör något, agerar, går till handling. Agerandet gör oss osäkra och ruckar vår maktposition som betraktare.

Consciousness
I bilden ser vi en flicka i en kropsstäckande bukett av förgätmigej. På flickans huvud vilar tre döda undulater. På hennes torso finns fyra undulater, lika döda men samtidigt mer levande i sitt uttryck pga. deras rörelser. Flickan ser rakt och uppfodrande på oss. Hennes ögon är glansiga och kring läpparna finns det en spänning och en bestämdhet.

Den blåa färgen är påtaglig i bilden och står i samklang med bildens titel, Consciousness - medvetande. Blått är en färg som historiskt har stått för det andliga och lugna, medvetandet. Samtidigt betyder blomman ”glöm mig inte”.

Blommor och döda djur är vanligt förekommande motiv inom vanitasmåleriet och återkommande tema i Edenmonts verk. Vanitas står för livets förgänglighet och ungdomens blomstring. Barnets oskuldfullhet står i kontrast mot de döda fåglarna, vilka hon tycks vara omedveten om.

Family Nest
I Family Nest ser vi en man och en kvinna, hon håller i ett barn. De sitter på en bädd av blomster och mellan dem finns ett tomrum som är centralt i bilden.

Titeln Family Nest ger associationer till ett fågelbo vilket kan ses som en symbol för trygghet och hemmet. Är det en familj vi ser och vilket förhållande har de till varandra? Familjekonstellationen i bilden verkar splittrad. Avståndet mellan mannen och kvinnan är påtagligt, ingen verkar bekväm i sin situation. Bädden av blomster är återkommande i Edenmonts verk och symboliserar ofta döden. Blomsterbädden i bilden kan liknas vid en kista täckt av blommor. Vad är det som har gått förlorat?

I Family nest är den starka spänningen påtaglig och tryggheten hotad. Bilden utmanar och ifrågasätter den traditionella familjebilden på ett plågsamt sätt. Vi tvingas se den perfekta familjen på ett nytt sätt. Bilden förmedlar olika slags rädslor; att inte räcka till, att inte kunna leva upp till den traditionella familjebilden, att känna kravet att bevara den, att inte kunna eller vilja bevara den. Edenmont begraver den traditionella familjen.

New Born
Här ser vi en man som tycks träda fram ur mörkret: bakgrunden är svart och han bär en svart klädnad. Hans överkropp är bar förutom det svarta tyget som hänger över hans ena arm och axel. Hans hår hänger ner i glänsande lockar och han ser rakt på betraktaren. I sin famn håller han ett skrikande flickebarn. Bilden gestaltar motsatsförhållanden på flera nivåer.

Mannen i bilden påminner om en gestaltning av Jesus. Han sitter i en klassisk position som har varit förbehållet Maria med Jesusbarnet. Förändringen av positionen kan ge intrycket av att rollerna har blivit ombytta. Vanligtvis brukar Jesus gestaltas i en vit klädnad för att visa på hans helighet. I New Born bär mannen svart. Samtidigt är det en klassisk bildtradition att avbilda människor i mörker: med hjälp av det förstärkte man istället personens inre ljus.

I bilden samsas både stillhet och oljud. Mannens lugn, tystnad och spända blick står i kontrast till barnets oroliga, rörliga och skrikandet gestalt. Barnets skörhet blir påtaglig i den vuxna kroppens famn, barnet hålls tillbaka men får samtidigt beskydd

Källa: alingsas.se

Läs Kurirens reportage

Alingsåsguiden