”Vision för Alingsås Centrum 2015”
En resa för Alingsås


Forum Arkitekter AB i Gbg har skissat på en utbyggnad av stadskärnan i Alingsås.
"En grundbult i projektet är att Alingsås idag har en fantastiskt fin och levande stadskärna som ska fortsätta leva.
De nya delarna utvecklas på den gamla kärnans villkor."


En ny möteplats vid Järnvägsgatan, nära Posten IT.

.
Någonstans vid Gamla E-lux utmed Lillån, trappor och caféer m.m.


Kvarteret Vimpeln. Här kommer en spårvagn på Hemvägen.

Alingsåsguiden