Det jäser i VG-regionens ekonomiska träsk enligt Kjell Eriksson i Hemsjö.
Ekonomidirektör Mats Friberg verkar totalt ointresserad av regionens ekonomifrågor.
Se foton nedan på VG-regionens regionråd, ledning och direktörer.


Regionråd Roland Andersson

Regionråd Lars Nordström

Regionråd Kent Johansson
Herrarna ovan har tidigare bemött Kjell Eriksson i AT och skrutit om VG-regionens förträffliga ekonomi.


Mats Friberg i bilden till höger.
Fotona från årsredovisningen 2007


Foton på ledningsgruppen i Västra Götalandsregionen

Alingsåsguiden