Svaret från Niklas Hellgren (Kd), Birgitta Hallerbäck (M), Gunilla Wennö (Fp) och Gunvor Olovson i Vård- och äldreomsorgsnämnden är mest retorik.

Läs mer i AT
Bad ministern ordna mer personal

Alingsåsguiden