Simhopp från Mörtaberget vid Gerdsken
den
5 juli 2001
Höjden är 10 meter


Felix Borg 15 år


Thomas Larsen 18 år


Felix och Thomas

Alingsåsguiden