Solvedens kraftstation vid Norsesund. Installerad effekt 1 240 kW.
Allt vatten från Mjörn passerar Solvedens kraftstation på väg till havet via Göta Älv.

Se turbinhallarnaHär syns Solveden krafstation som tömmer Mjörn på sitt vatten.
Solveden ägs numera av Vattenfall.
Förstärkning av vattenväggarna har skett.
Idag 18/12 2006 sjunker vattennivåerna. Sedan i fredags har nivån
i Färgen sjunkit 7 cm och är nu på 62,09 m ö.h. enligt Tommy Blom.


Pegeln sitter en bra bit uppströms från kraftverket Solveden. Här kan
du läsa Mjörns vattenstånd dag för dag.


Här strömmar vattnet in från Mjörn till Solvedens kraftstation.


Förstärkningar har skett p.g.a. de extremt höga vattennivåerna under november och
december 2006


En gångbro ovanför Solveden kraftstation


Varningen är befogad


Strax ovanför gångbron


Till vänster i bild smalnar Mjörn av för fortsättning mot Solvedens kraftverk


Vackert hus vid Mjörn

Se turbinhallarna

Meny. Alla kraftverk i Säveån

Alingsåsguiden