Sven Lerander TB-gruppen, Thomas Lund för Svensk Handel Alingsås,
Susanne Öström, Asbjörn Fridriksson AHK och Ragnar Udin 22/9 2011
Lyssna på Ragnar Udin hur han ser på evenemangshallen.

Alingsåsguiden