Bilder från Stadsskogen Alingsås februari 2009


Deromes radhus i tre etage.


Entrén till Deromes radhus.


Annan vy på Deromehusen.


Här skulle byggts ytterligare fyra Derome radhus. Byggnationen är uppskjuten,
förmodligen tills de fyra första är sålda. Till höger i bild ska Derome bygga
24 st bostadsrätter. Projektet är inte påbörjat.


Från Stadsskogsgatan syns Alingsåshems tre hus med hyresrätter.
Idag är två treor lediga samt en eller ev. två takvåningar enl. Alingsåshem (4/2-09).


Stadsskogsgatan med Alingsåshem till vänster och Brf Höjdpunkten mitt i bild. Till höger
syns kvarteret Björkhagen med hyresrätter som ägs av Balder och som byggts av Trollängen.


Närbild på två av Alingsåshems hus med hyresrätter. Till vänster i bild byggs garage i det
källarplan som skulle vara gemensamt för HSB och Alingsåshem.


I förgrunden skulle HSB byggt bostadsrätter. Detta projekt är uppskjutet. Nu byggs bara den
gemensamma källarvåningen med P-platser av Alingsåshem.


Björkhagen med hyresrätter till vänster (Balder/Trollängen). Det röda huset är ett av två som
tillhör Brf Höjdpunkten.


Brf Höjdpunkten. Peab har byggt två hus.


Det tredje huset (B) för Brf Höjdpunkten ska inte byggas för närvarande.


Nu byggs det tredje försenade huset i Brf Höjdpunkten.


Vårgårda kedjehus. Sju av nio hus står klara. Fyra hus är sålda.
Ekhagegatan Hassellunden.


Rådmanskulle med Vårgårda trähus.


Rådmanskulle ligger nära järnvägen och Mjörn.


Rådmanskulle med Vårgårda Trähus.
Se detaljerna över Rådmanskulle.


Rådmanskulle.


Rådmanshage närmare järnvägen och Mjörn.


Stenmur byggs i Rådmanshage.

Se bostadsprojekt i Alingsås

Alingsåsguiden