Stadsskogen, etapp 2, Västersluttningen Alingsås
Se även ny karta från juni 2010
Se artikeln i Kuriren

Etapp 2, Västersluttningen kommer att färdigställas under år 2013-2014.

Etapp 1 är färdigställd till ca 80 procent. Vissa objekt i Skogsslänten
och Eksluttningen är inte påbörjade p g a finanskrisen. Se alla etapper

Plankarta , Västersluttningen del 1 av 2


Plankarta del 2 av 2

Illustrationskarta del 1 av 2 Illustrationskarta del 2 av 2


Alingsåsguiden