Är du bekymrad över ditt tak?
Boverket ser inga större problem för villaägarna.

Se eventuellt upp för kraftiga snöfickor!
Exempel: Radhusägarna i Ängabo Kind Alingsås har idag (24/2-01) ett snötäcke
på ca 30-40 cm på sina tak. Detta belastar taken med ca 80 kg/m², Taken klarar utan vidare
ytterligare 30 cm nysnö utan att att skottning är aktuell.
Här kan du beräkna dimensionen på dina takbalkar enligt de nya normerna från 2006.
Viktigaste tipset: Gå upp på vinden och kolla dina takbalkar (bärlinor). Ser du en märkbar
krökning på balkarna? Om ej kan du sova lugnt.
Boverket: Fel på taken - inte på snön

Se på taket i Arena Vänersborg. Nog verkar det som att
takplåtarna inte varit rätt fastskruvade
. Balkarna ser ju ut att vara hela.
BYGGFUSK!
"Man ser ju att plåtskarven ligger en bit ifrån takstolen. Plåtfirman har helt enkelt inte
orkat kapa plåten på rätt ställe och fuskat istället.
Var fanns det egenkontrollprogram
hos plåtfirman?
Var fanns den komptenta byggledaren?
"
Läs kommentarerna på ttela.se


Bilden saknar det stora P-däcket och Maxi:s nya entré. Vi får väl hoppas att inget byggfusk
skedde i likhet med Arena Vänersborg där takplåtarna popnitades mellan de bärande stålbalkarna
eller som på Maxi i Kristinehamn. "Mats Kias, takskottare: ”Vi blev chockade
Snöskottningsfirman fick i uppdrag att skotta taket på Ica Maxi i Kristinehamn i torsdags.
Men det visade sig vara för sent. Mats Kias, vd för Hagmans Tak."

Lyssna på SR Värmland.
Boverket har tagit fram en karta som visar de takras som har rapporterats denna vinter.
Kartan ger en generell bild av hur takrasen är spridda över landet. Ladda ner kartan som pdf-fil.


Vinter i Mellerud 2010. Foto Tony Johansson.


Takröjning på Bilnilsson tak. 22/2-01. Arbete utan skyddsutrustning ger böter på 50 000 kr.
Se flera vinterbilder 2009-2010


Solavskärmningen hos SteelTech har gett vika.


Dagen efter snörik natt. Nytt snörekord i Ängabo 21/2-01.
Här ser du ritningar för takstommen i radhusen Västra Ängabo. Hustyp H.
Boverket ser inga större takproblem för villaägarna.
Viktiga råd från Tyréns AB om du behöver skotta ditt tak. Mer om tak och snö.
Här kan du själv beräkna dina takbalkar.

Alingsåguiden