Alingsåspensionär trakasseras av polis och åklagare i Borås.
Ordförande Niklas Ericson i Alingsås tingsrätt ville fälla
H.C. men nämndemännen frikänner den åtalade.


En "PRO LASER III" laserpistol användes av polismannen.
Läs hela bruksanvisningen för laserpistolen.


Mobila kameror är ett komplement till stationära fartkameror.
De mobila kamerorna står inte i direktkontakt med övervakningscentralen,
utan alla data lagras på ett minneskort.

Läs den uppseendeväckande historien om pensionären
som trakasseras av polis och åklagare. Pensionär H.C.
fastnar i en fart kontroll på vägen mellan Alingsås och
Vårgårda.

När H.C. vägrar erkänna sin fartöverträdelse
på 8 km/tim blir polismannen upprörd och skriker åt H.C.
H.C. tvingas till följd av sin vägran att blåsa i en alkomätare!

H.C. åberopade bl.a. en GPS-utrustning från AD-teknik som
visar exakt hastighet. Hela historien slutar med rättegång i
både tingsrätt och hovrätt. H.C. blir friad i båda instanserna,
troligen beroende på polismannens tillkortakommanden.

Tips!
Är du det minsta tveksam, neka till din fortkörning!
Det finns flera skäl:

 1. Det kostar inget att bli stämd, vare sig i tingsrätt eller hovrätt
 2. Det finns poliser som ljuger i sin iver att sätta dit fortkörare.
 3. Polisen har inte skött fartkontrollen på det sätt som lagen föreskriver.
  Det ska bl.a. finnas ett korrekt ifyllt platsprotokoll, laserpistolen ska kontrolleras
  med jämna mellanrum m.m. Se lagtexten:
  http://trafikjuristen.se/kortfakta/hastighetsovervakning/Laser/FAP_LASER_RPSFS2003_6.pdf
 4. Om alla nekar till sin fortkörning kommer polis och domstolar
  att bli överhopade av dessa ärenden, som måste läggas i "balans".
  Så småningom måste de preskriberas och staten går miste om
  en kassako och du slipper din bot.
 5. Polisen kanske kommer att inse att den ska prioritera de allvarliga
  och grova brotten i samhället. Dagens situation är att svensk polis
  inte ägnar några insatser mot bilstölder, villainbrott, misshandel etcetera.
  Statistiken från bl. a. BRÅ talar sitt tydliga språk.
Kalla fakta:

Fortkörning bidrar marginellt till allvarliga trafikolyckor.
870 vägkameror räddar 15-20 liv om året. Läs Vägverkets
kommentar till en nollvision som misslyckats totalt.

"Under 2007 har trafiken ökat med cirka 3 procent – fördelat på en ökning för personbilar med 2,5 procent och för lastbilar med 5,6 procent. Till detta har också alkoholkonsumtionen stigit och antal motorcyklar och mopeder ökat kraftigt. Sammantaget bedöms dessa ändrade omvärldsfaktorer ha bidragit med cirka 150 fler omkomna årligen i slutet av perioden. På den positiva sidan kan konstateras att utbyggnaden av mötesfria vägar nu räddar nära 50 liv per år och att ett tioårigt fordonsutbyte till allt säkrare bilar också räddar cirka 50 liv årligen. Många kommuners ombyggda trafikmiljöer har haft en positiv effekt på ett minskat antal dödade fotgängare och cyklister."

En vägkamera kostar ca 500 000 kr. Till detta kommer årligt underhåll och skötsel på 55 000 kr per år. Om en vägkamera har en livslängd på tio år ger krass statistik vid handen att varje liv som räddas kostar ca 2,5 miljoner plus kostnaden för skötsel, underhåll och administration = ca 3 miljoner per liv. Totalkostnaden på ca 5,5 miljoner per liv bör ställas mot andra åtgärder t.ex. mötesfria vägar, alkolås m.m.

Alla fakta om vägkameror. Mobila hastighetskameror. Se video

Läs mer fiasko runt vägkamerorna i Skånskan

Läs artiklar i GP:s motorkrönika.

Alkoholpåverkade, orutinerade eller trötta förare står för
merparten av olyckorna. Nolltolerans finns enligt lagen,
men polisen sätter gränsen vid en överträdelse av mer än
6 km/tim. Här kan du se dina böter.
Läs om svenskarnas förtroende för svensk polis hos svenskt kvalitetsindex. Det ligger i botten.
Här en länk med flera tips!

Hastighetsövervakning med radar (numera ej aktuellt?)
I sverige dödas varje år 400-500 personer i trafiken. Av dessa
dödas ca 100 p.g.a. för hög hastighet. Jämför med alla
rökare — där dödas ca 7 000 personer per år.
Var finns proportionerna? Läs mer.
               

Mätavstånd med laser översteg det tillåtna: http://www.trafikjuristen.se/framgangar/hastighetsovertradelse/laser/laser7.htm                  

Läs all korrespondens nedan om rättegångarna i tingsrätt och hovrätt
där H.C. blev friad:


Malin Kronander var också engagerad i H.C:s påstådda fartöverträdelse.


Inspektör Kekäläinen ställde sig försåtligen och mätte hastigheten 150 meter innan H.C. nådde 90-skylten!


H.C. befann sig 150 meter innan 90-skylten när hans hastighet kontrollerades.
Vägen är rak och fin, utan farliga korsningar. Vägrenen är ovanligt bred.
Varför valde inspektör Leevi Kekäläinen en mätplats där det troligen sällan
förekommer några olyckor? Är dagens plåtpoliser ett misslyckande?


Vägsträckan mellan Alingsås och Vårgårda är bestyckad med flera plåtpoliser.
Ändå satsar polisen på att kontrollera med manuell laserkontroll. Varför?


H.C. stäms trots att han dagen efter sitt nekande ringer polisen och erkänner sig
skyldig, eftersom han inte tror att han kan få rätt i domstolen. Robert Beckard
är den förste av tre åklagare som blev involverad i målet.


Ovan syns det felaktiga och ofullständiga platsprotokollet. Normalt ska det räcka med att,
som i detta fallet, orten är felaktigt angiven för att åklagaren ska lägga ned åtalet.
Inspektör Leevi har angett orten Alingsås. Den ska vara Vårgårda.
Inspektören missade kommungränsen med fem kilometer.
Alingsås kommungräns mot Vårgårda ligger nämligen bara sju kilometer från Alingsås.
Dessutom har inspektör Leevi Kekäläinen glömt att ange funktionskontrollen efter
sina mätningar. Han har inte heller signerat detta.


Inspektör Kekäläinen har insett sina misstag och skriver sin promemoria till åklagare
Robert Beckard. Promemorian är inte undertecknad!


H.C. inser att han inte kommer att få rätt i domstol och lägger sig platt, men trots detta stäms
han av åklagaren i Borås! Se nedan.


Åklagaren Louise Eriksson har fått kalla fötter, eftersom hon inser att polisinspektör
Leevi Kekäläinen gjort några fadäser i platsprotokollet. Åklagare Robert Beckard är tydligen
bortkopplad i ärendet!

Åklagare Louise Eriksson har en förkärlek för kanslisvenskan: "Undertecknad hemställer
att tingsrätten kommunicerar aktuell promemoria med tilltalad".
Detta är väl om något kvalificerat skitsnack!


H.C. har blivit delgiven promemorian från Leevi med alla fadäser. H.C. svarar.


Åsa Winblad är den tredje åklagaren i ärendet! Hon korrigerar i brevet ovan fadäsen från
inspektör Kekäläinens platsprotokoll, där han felaktigt angett Alingsås.


H.C. frikändes trots domarens ogillande! Hur ofta går tingsrättens nämndemän mot sin
domare?Domaren (ordförande) Niklas Ericson vill fälla H.C. men rättens nämndemän frikänner H.C.
Se nedan.


Finns ingen empati hos Niklas Ericson? Har Niklas aldrig kört 8 km/tim för fort?
Vems försummelse är egentligen störst, en polismans, som har som profession att följa lagen
och inte gör det, eller en pensionärs eventuella försummelse?


Åklagare Åsa Winblad ger sig inte trots uppenbara brister i bevisningen. Inkompetensen
bland personer i rättsväsendet är uppenbar.


Hovrätten informerar.


H.C. överklagar till Hovrätten. Det skall "råda likhet inför lagen"


Hovrätten inser att polis och åklagare i Borås inte kan följa- eller tolka lagen!

Alingsåsguiden