Tollereds Öfvre Kraftstation
1909-1981
Idag ett fint museum i Tollered vid NÄÄS Fabriker


Bild1


Bild 2
Museet ligger mitt emot Nääs Fabriker på andra sidan E 20.


Bild 3
Den angränsande linnefabriken


Bid 4
Museet med ståltuben i bakgrunden.


Bild 5
Ståltuben som matade kraftverket med vatten.


Bild 6
En fin målning med kraftverket i förgrunden och Linnefabriken i bakgrunden.
Kolla utloppsrören som är koniska för utnyttjande av "ejektorverkan" som
sätter extra sprutt på vattnet.


Bild 7


Bild 8


Bild 9
En synkrongenerator med släpringar för magnetiseringsströmmen.


Bild 10
Förenade Elekriska Aktiebolaget. FEA i Ludvika.


Bild 11
AEG


Bild 12
Här framgår förkortningen för AEG


Bild 13
Francisturbin med ställbara ledskenor.
Skovlarna i bildens mitt.
www.tekniskamuseet.se


Bild 14
Demoanläggning som drivs av rem runt balanshjulet via elmotor.


Bild 15
Regulatorn styr ledskenor och- eller skovlarna i turbinen så att generatorns varvtal
anpassas till belastningen och så att utspänningen blir konstant.


Bild 16


Bild 17
Här tappas vattnet från den liggande ståltuben och matas in i turbinen.


Bild 18
Ett "spjäll" styr hur mycket vatten turbinen ska matas med.
Notera att röret är koniskt. Detta bidrar till en ejektorverkan som
får extra fart på vattnet. Koniska rör används även på
utgående rör så att vattnet "försvinner" snabbare från kraftverket.


Bild 19
Massor av instrument monterade på Italienska marmorskivor.


Bild 20


Bild 21


Bild 22


Bild 23
Säkringar


Bild 24


Bild 25
Så matas strömmen ut på nätet och vidare till förbrukaren.


Bild 26
Gå till museets hemsida

Meny

Alingsåsguiden