Anbudsinbjudan Missiv Anbudsinbjudan.pdf
Administrativa villkor Bilaga 1 Administrativa villkor.pdf
Leverantörskrav Bilaga 2 Leverant+Ârskrav.pdf
Kontaktuppgifter Bilaga 2a F+Âretags- och kontaktuppgifter.pdf
Checklista Bilaga 2b Leverant+Ârens checklista skall undertecknas och bifogas anbudet.pdf
Beskrivningar och krav Bilaga 3 Verksamhetsbeskrivning och kravspecifikation.pdf
Beskrivning av skolor Bilaga 3a Beskrivning av barn- skolbarnomsorg, grundskola samt gymnasium (enheter, volymer och tider).pdf
Beskrivning av äldreboende Bilaga 3b Beskrivning av +ñldreboenden och serveringstider.pdf
Äldreomsorg, förutsättningar Bilaga 3c F+Âruts+ñttningar vid boenden inom +ñldreomsorgen.pdf
Personal Bilaga 4 Personal.pdf
Personal sammanställning Bilaga 4a Personalsammanst+ñllning.pdf
Personal sammanställning alla enheter Bilaga 4b Enhetsvis personalsammanst+ñllning.pdf
Lokaler, utrustning och avfall Bilaga 5 Lokaler, utrustning, lokalv+Ñrd och avfallshantering.pdf
Särskilda överenskommelser Bilaga 5a S+ñrskild +Âverenskommelse.pdf
Prisförutsättningar Bilaga 6 Prisf+Âruts+ñttningar.pdf
Anbudspriser Bilaga 6a Anbudspris.pdf
Preliminärt avtal Bilaga 7 Prelimin+ñrt avtal.pdf
ISS beskriver sig själva ISS 1-8.pdf
Bolagsverkets uppgifter om ISS ISS 19-38.pdf
Alkoholtillstånd ISS 67-70.pdf
Plan för hälsokontroller ISS 90-96.pdf
Årsredovisning ISS aarsredovisning.pdf
Förslag på matsedlar ISS matsedlar.pdf
Sekretess ISS 97 sekretessbegran.pdf
Utvärdering Utvaerd.pdf
Tilldelningsbesked Tilldelningsbesked.pdf

Mer om kostupphandlingen

Alingsåsguiden