Västersluttningen

Klicka för större bild.

  1. Förskola (3-4 avdelningar)
  2. Del av kvarteren Älvadansen, Grankullen och Lindakullen (ca 30 lägenheter)
  3. Del av kvarteret Älvadansen (ca 11 tomter)
  4. Kvarteret Bergkullen (ca 50 lägenheter och 10 tomter)
  5. Kvarteret Ulvakleven (ca 38 tomter)
  6. Kvarteret Bergslänten (ca 18 lägenheter och 13 tomter)
  7. Kvarteret Lindekullen (ca 23 tomter)
  8. Kvarteret Skogskullen (ca 50 lägenheter)
Västersluttningen
I bild syns uppfarten till Västersluttningen med Skogskullegatan. 14/6 2010

Alingsåsguiden